Geselecteerde Prediking van vandaag
William Marrion Branham - Het toekomstige huis van de hemelse Bruidegom en de a...
 Listeners Now: 23 
Since April 17, 2002:
 Listeners Served: 13,000,738 
 Sermon Downloads: 10,712,896 
 
Wednesday August 16, 2017  10:12:48 am CST (GMT -6) 
Loading...

Nederlands

"Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer die op de bazuin zal blazen, zal ook het geheimenis van God volbracht worden, zoals Hij aan Zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft."[Openbaring 10:7]

Als u
Bullet uitziet naar genezing van ziekte (bijvoorbeeld kanker),
Bullet ernaar verlangt de betekenis of het doel van uw leven te vinden,
Bullet zoekt naar de Bijbelse waarheid, of een dichtere wandel verlangt met de Here Jezus Christus
maak dan alstublieft tijd vrij om een van onze uitzendingen te streamen.


  Today's Featured Sermon
Schedule
 
Listeners
tune-in button   "But in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished, as he hath declared to his servants the prophets."[Revelation 10:7] schd0   1/50
Now Playing: William Marrion Branham - Looking To The Unseen
  Subject For This Month: Pray to the Lord of the Harvest
Schedule
 
Listeners
tune-in button   [Matthew 9:37-38]
37 "Then saith he unto his disciples, The harvest truly is plenteous, but the labourers are few;"
38 "Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth labourers into his harvest."

[I Corinthians 3:6-9]
6 "I have planted, Apollos watered; but God gave the increase."
7 "So then neither is he that planteth any thing, neither he that watereth; but God that giveth the increase."
8 "Now he that planteth and he that watereth are one: and every man shall receive his own reward according to his own labour."
9 "For we are labourers together with God: ye are God's husbandry, ye are God's building."

schd0   4/50
Now Playing: William Marrion Branham - Blind Bartimaeus
Next Selection: William Marrion Branham - Questions And Answers On Hebrews #2
  Prayer-Healing
Schedule
 
Listeners
tune-in button   "And the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up; and if he have committed sins, they shall be forgiven him."[James 5:15]
schd2
  2/50
Now Playing: William Marrion Branham - Prayer Line 64-07
Next Selection: William Marrion Branham - Prayer Line 54-06
  Gospel Music
Listeners
tune-in button   "Sing unto the LORD a new song, and his praise from the end of the earth, ye that go down to the sea, and all that is therein; the isles, and the inhabitants thereof."[Isaiah 42:10] 5/50
Now Playing: Unknown Artists - As The Deer - Medley
Next Selection: Roman Mazur - I Stand For Jesus
Get the flash player to see these videos.
 
William Branham Videos (Total Views: 554,904)
Select thumbnail (and Language - work in progress)
English  French   Spanish

 
    Listeners
Interview
Wm Branham Interview - 53-0800
Prayer-Healine Line #1
Prayer-Healing Line1 - 53-0800
Deep Calleth Unto..
Wm Branham Sermon - 54-0624
    0/50
Viewed: 140,330
Viewed: 96,011
Viewed: 94,575
Healing Explained
How To receive Healing - 54-0624
Receiving Healing
Prayer Healing Line Prep - 54-0624
Prayer-Healing Line #2 Prayer Healing Line2 - 54-0624  
 
Viewed: 91,004
Viewed: 37,952
Viewed: 95,032
 
William Branham Sermon Library
Listeners
Tune-In to LWB 0/50  
 
  Geselecteerde Prediking van vandaag
Afspeellijst
 
Luisteraars
tune-in button   "Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer die op de bazuin zal blazen, zal ook het geheimenis van God volbracht worden, zoals Hij aan Zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft."[Openbaring 10:7]
schd7
  0/50
Nu speelt:  William Marrion Branham - Het toekomstige huis van de hemelse Bruidegom en de aardse Bruid 
Volgende:  William Marrion Branham - God verborgen en geopenbaard in eenvoud 
  Nederlandse Muziek
(We streven ernaar minimaal 40% Nederlandstalige muziek hierin op te nemen)

 
Luisteraars
 
tune-in button   "Zingt den HEERE een nieuw lied, Zijn lof van het einde der aarde; gij, die ter zee vaart, en al wat daarin is, gij eilanden en hun inwoners."[ Jesaja 42:10]   1/50
Nu speelt:  Ivan Parker - Living By Faith - Ivan Parker
Volgende:  Praiseband - God is goed/Come on and celebr

We zenden predikingen van William Branham uit, “een door God gezonden man” met genezingen en uitleg van Bijbelgeheimenissen, en met een bediening die in onze tijd niet geëvenaard is.

Meer informatie: Klik hier voor onze maandelijkse gratis nieuwsbrief(engels).

Download uw GRATIS kopie van Vragen en Antwoorden over de Eindtijd Evangelie Boodschap (engels) .(Downloads:  468,559)

Moge de Here Jezus Christus u en uw geliefden rijkelijk zegenen, terwijl u gaat luisteren naar de Uitzending van het Levende Woord (Living Word Broadcast).

LWB is toegewijd voor allen die uitzien naar de komst van de Here Jezus Christus; aan Hem zijn we dank verschuldigd voor de aangeleverde vertaalde spullen."Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen."[Heb 10:25] Dus is dan noch hij die plant iets, noch hij die begiet, maar God, Die laat groeien.[1 Kor 3:7]
Copyright © 2002-2017 Kopierechten � 2002-2013 Living Word Broadcast. Alle Rechten Voorbehouden. Copyright | Privacy Policy | Disclaimers | Credits