Geselecteerde Prediking van vandaag
William Marrion Branham - Hij die in U is 
 Listeners Now: 27 
Since April 17, 2002:
 Listeners Served: 11,739,265 
 Sermon Downloads: 12,483,426 
 
Wednesday October 18, 2017  11:45:52 am CST (GMT -6) 
Loading...

Nederlands

"Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer die op de bazuin zal blazen, zal ook het geheimenis van God volbracht worden, zoals Hij aan Zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft."[Openbaring 10:7]

Als u
Bullet uitziet naar genezing van ziekte (bijvoorbeeld kanker),
Bullet ernaar verlangt de betekenis of het doel van uw leven te vinden,
Bullet zoekt naar de Bijbelse waarheid, of een dichtere wandel verlangt met de Here Jezus Christus
maak dan alstublieft tijd vrij om een van onze uitzendingen te streamen.


  Today's Featured Sermon
Schedule
 
Listeners
tune-in button   "But in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished, as he hath declared to his servants the prophets."[Revelation 10:7] schd0   3/50
Now Playing: William Marrion Branham - Painted-Face Jezebel
  Subject For This Month: Blessed is he, Whosoever Shall Not be Offended in me
Schedule
 
Listeners
tune-in button   [John 6:60-61]
60 "Many therefore of his disciples, when they had heard this, said, This is an hard saying; who can hear it?"
61 "When Jesus knew in himself that his disciples murmured at it, he said unto them, Doth this offend you?"
[Luke 17:1-2]
1 "Then said he unto the disciples, It is impossible but that offences will come: but woe unto him, through whom they come!"
2 "It were better for him that a millstone were hanged about his neck, and he cast into the sea, than that he should offend one of these little ones."
[Matthew 11:6]  "And blessed is he, whosoever shall not be offended in me."
[Psalms 119:165]  "Great peace have they which love thy law: and nothing shall offend them."
schd0   3/50
Now Playing: William Marrion Branham - The Indictment
Next Selection: William Marrion Branham - Three Kinds Of Believers
  Prayer-Healing
Schedule
 
Listeners
tune-in button   "And the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up; and if he have committed sins, they shall be forgiven him."[James 5:15]
schd2
  2/50
Now Playing: William Marrion Branham - Prayer Line 55-15
Next Selection: William Marrion Branham - Prayer Line 59-10
  Gospel Music
Listeners
tune-in button   "Sing unto the LORD a new song, and his praise from the end of the earth, ye that go down to the sea, and all that is therein; the isles, and the inhabitants thereof."[Isaiah 42:10] 6/50
Now Playing: 120325am02sp
Next Selection: Unknown Artists - God Leads Us Along
Get the flash player to see these videos.
 
William Branham Videos (Total Views: 557,076)
Select thumbnail (and Language - work in progress)
English  French   Spanish

 
    Listeners
Interview
Wm Branham Interview - 53-0800
Prayer-Healine Line #1
Prayer-Healing Line1 - 53-0800
Deep Calleth Unto..
Wm Branham Sermon - 54-0624
    0/50
Viewed: 140,945
Viewed: 96,478
Viewed: 94,863
Healing Explained
How To receive Healing - 54-0624
Receiving Healing
Prayer Healing Line Prep - 54-0624
Prayer-Healing Line #2 Prayer Healing Line2 - 54-0624  
 
Viewed: 91,392
Viewed: 38,015
Viewed: 95,383
 
William Branham Sermon Library
Listeners
Tune-In to LWB 2/50  
 
  Geselecteerde Prediking van vandaag
Afspeellijst
 
Luisteraars
tune-in button   "Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer die op de bazuin zal blazen, zal ook het geheimenis van God volbracht worden, zoals Hij aan Zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft."[Openbaring 10:7]
schd7
  0/50
Nu speelt:  William Marrion Branham - Hij die in U is 
Volgende:  William Marrion Branham - Werken is geloof tot uitdrukking gebracht 
  Nederlandse Muziek
(We streven ernaar minimaal 40% Nederlandstalige muziek hierin op te nemen)

 
Luisteraars
 
tune-in button   "Zingt den HEERE een nieuw lied, Zijn lof van het einde der aarde; gij, die ter zee vaart, en al wat daarin is, gij eilanden en hun inwoners."[ Jesaja 42:10]   2/50
Nu speelt:  Touch - Make Me A Channel Of Your Peace
Volgende:  Larry Hall - Bridge Over Troubled Water

We zenden predikingen van William Branham uit, “een door God gezonden man” met genezingen en uitleg van Bijbelgeheimenissen, en met een bediening die in onze tijd niet geëvenaard is.

Meer informatie: Klik hier voor onze maandelijkse gratis nieuwsbrief(engels).

Download uw GRATIS kopie van Vragen en Antwoorden over de Eindtijd Evangelie Boodschap (engels) .(Downloads:  478,593)

Moge de Here Jezus Christus u en uw geliefden rijkelijk zegenen, terwijl u gaat luisteren naar de Uitzending van het Levende Woord (Living Word Broadcast).

LWB is toegewijd voor allen die uitzien naar de komst van de Here Jezus Christus; aan Hem zijn we dank verschuldigd voor de aangeleverde vertaalde spullen."Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen."[Heb 10:25] Dus is dan noch hij die plant iets, noch hij die begiet, maar God, Die laat groeien.[1 Kor 3:7]
Copyright © 2002-2017 Kopierechten � 2002-2013 Living Word Broadcast. Alle Rechten Voorbehouden. Copyright | Privacy Policy | Disclaimers | Credits