Geselecteerde Prediking van vandaag
William Marrion Branham - Openbaring, Hoofdstuk vijf - Deel 1 - De geslagen slang 
 Listeners Now: 16 
Since April 17, 2002:
 Listeners Served: 30,573,097 
 Sermon Downloads: 31,399,359 
 
Wednesday November 30, 2022  4:47:01 am CST (GMT -6) 
Loading...

Nederlands

"Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer die op de bazuin zal blazen, zal ook het geheimenis van God volbracht worden, zoals Hij aan Zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft."[Openbaring 10:7]

Als u
Bullet uitziet naar genezing van ziekte (bijvoorbeeld kanker),
Bullet ernaar verlangt de betekenis of het doel van uw leven te vinden,
Bullet zoekt naar de Bijbelse waarheid, of een dichtere wandel verlangt met de Here Jezus Christus
maak dan alstublieft tijd vrij om een van onze uitzendingen te streamen.


  Today's Featured Sermon
Schedule
 
Listeners
tune-in button   "But in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished, as he hath declared to his servants the prophets."[Revelation 10:7] schd0   3/50
Now Playing: William Marrion Branham - Influence
  Subject For This Month: All The Days Of My Appointed Time Will I Wait, Till My Change Come
Schedule
 
Listeners
tune-in button   [Job 14:14]  "If a man die, shall he live again? all the days of my appointed time will I wait, till my change come."
[Habakkuk 2:3]  "For the vision is yet for an appointed time, but at the end it shall speak, and not lie: though it tarry, wait for it; because it will surely come, it will not tarry."
[Romans 8:11]  "But if the Spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his Spirit that dwelleth in you."
schd0   1/50
Now Playing: William Marrion Branham - Christ Is Revealed In His Own Word
Next Selection: William Marrion Branham - God's Power To Transform
  Prayer-Healing
Schedule
 
Listeners
tune-in button   "And the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up; and if he have committed sins, they shall be forgiven him."[James 5:15]
schd2
  1/50
Now Playing: William Marrion Branham - Prayer Line 57-09
Next Selection: William Marrion Branham - The Testimony Of Jesus Christ
  Gospel Music
Listeners
tune-in button   "Sing unto the LORD a new song, and his praise from the end of the earth, ye that go down to the sea, and all that is therein; the isles, and the inhabitants thereof."[Isaiah 42:10] 3/50
Now Playing: 130203am02sp
Next Selection: SrNona
Get the flash player to see these videos.
 
William Branham Videos (Total Views: 804,882)
Select thumbnail (and Language - work in progress)
English  French   Spanish

 
    Listeners
Interview
Wm Branham Interview - 53-0800
Prayer-Healine Line #1
Prayer-Healing Line1 - 53-0800
Deep Calleth Unto..
Wm Branham Sermon - 54-0624
    0/50
Viewed: 206,627
Viewed: 141,242
Viewed: 139,930
Healing Explained
How To receive Healing - 54-0624
Receiving Healing
Prayer Healing Line Prep - 54-0624
Prayer-Healing Line #2 Prayer Healing Line2 - 54-0624  
 
Viewed: 131,138
Viewed: 46,880
Viewed: 139,065
 
William Branham Sermon Library
Listeners
Tune-In to LWB 2/50  
 
  Geselecteerde Prediking van vandaag
Afspeellijst
 
Luisteraars
tune-in button   "Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer die op de bazuin zal blazen, zal ook het geheimenis van God volbracht worden, zoals Hij aan Zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft."[Openbaring 10:7]
schd7
  0/50
Nu speelt:  William Marrion Branham - Openbaring, Hoofdstuk vijf - Deel 1 - De geslagen slang 
Volgende:  William Marrion Branham - Is Your Life Worthy Of The Gospel?
  Nederlandse Muziek
(We streven ernaar minimaal 40% Nederlandstalige muziek hierin op te nemen)

 
Luisteraars
 
tune-in button   "Zingt den HEERE een nieuw lied, Zijn lof van het einde der aarde; gij, die ter zee vaart, en al wat daarin is, gij eilanden en hun inwoners."[ Jesaja 42:10]   1/50
Nu speelt:  Reni & Elisa - Ik zal er voor jou zijn
Volgende:  Bill Gaither/The Isaacs - It Is Well with My Soul

We zenden predikingen van William Branham uit, “een door God gezonden man” met genezingen en uitleg van Bijbelgeheimenissen, en met een bediening die in onze tijd niet geëvenaard is.

Meer informatie: Klik hier voor onze maandelijkse gratis nieuwsbrief(engels).

Download uw GRATIS kopie van Vragen en Antwoorden over de Eindtijd Evangelie Boodschap (engels) .(Downloads:  515,429)

Moge de Here Jezus Christus u en uw geliefden rijkelijk zegenen, terwijl u gaat luisteren naar de Uitzending van het Levende Woord (Living Word Broadcast).

LWB is toegewijd voor allen die uitzien naar de komst van de Here Jezus Christus; aan Hem zijn we dank verschuldigd voor de aangeleverde vertaalde spullen."Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen."[Heb 10:25] Dus is dan noch hij die plant iets, noch hij die begiet, maar God, Die laat groeien.[1 Kor 3:7]
Copyright © 2002-2022 Kopierechten � 2002-2013 Living Word Broadcast. Alle Rechten Voorbehouden. Copyright | Privacy Policy | Disclaimers | Credits